تاريخ روز : چهارشنبه 05 مهر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کارخانجات لوازم خانگی پارس

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

"بسمه تعالی "

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادیسالیانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام )

( شناسه ملی 10100670346 و شماره ثبت 21482 )

برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس ( سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهاماین شرکت که در ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/04/28 به آدرس : تهران خیابان استاد مطهری ، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی ، شماره 334 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند .

 

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

ضمناً به موجب ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده 19اساسنامه شرکت ، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی می باشند باید با ارائه اصل کارت ملی ، اصل وکالتنامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) ، معرفی نامه معتبر به همراه اصل کارت ملی نماینده شخص حقوقی ( برای اشخاص حقوقی) در تاریخ1402/04/28 قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه رادریافت نمایند.

 

ب:دستور جلسه :

1-    استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرسقانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

2-    استماع گزارش هیئت مدیره  شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

3-    بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکردهیئت مدیره ، تصویب صورتهای مالی منتهی به 1401/12/29

4-    انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 .

5-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .

6-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره .

7-    اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به 1401/12/29

8-    سایر مواردی که تصمیم گیری در موردآن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

 

در ضمن سهامداران گرامی می توانند همزمان از طریق پیوند زیر ، برگزاری مجمع عمومی شرکت را به صورت غیر حضوری و پخش زنده مشاهده نمایند.

https://www.aparat.com/parsappliance_mfg/live  

                                         

         هیئت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس ( سهامی عام )

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی