تاريخ روز : چهارشنبه 13 مهر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کارخانجات لوازم خانگی پارس

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

"بسمه تعالی "

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام )

( شناسه ملی 10100670346 و شماره ثبت 21482 )

برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

الف:زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس ( سهامی عام ) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  این شرکت که در ساعت 9:30  صبح روز یکشنبه  مورخ 1401/04/26 به آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهارراه پارک وی ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تشکیل می گردد ،شخصاً و یا توسط نماینده قانونی و تام الاختیار خود با ارائه معرفی نامه و یاوکالت نامه حضور بهم رسانند .

ب:دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29.

2-    اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد هیئت مدیره و تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/290

3-    انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 .

4-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .

5-    انتخاب اعضای هیأت مدیره.

6-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره .

7-    سایر مواردی که تصمیم گیری در موردآن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

سایر موارد:

ضمناً به اطلاع می رساند حسب ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 1400/10/04سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی برنحوه برگزاری مجمع عمومی شرکت ها با رعایت دستور العمل های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری ، استفاده از ماسک ، انجام واکسیناسیون و استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری) به استحضار کلیه سهامداران محترم ، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند که شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه صرفاً با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکانپذیر می باشد.لذا آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضوردر مجمع را ندارند، می توانند به صورت آنلاین در تاریخ1401/04/26از طریق صفحه این شرکت در سایت آپارات به آدرسhttps://www.aparat.com/parsappliance_mfg/live  در مجمع حاضر شوند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

ازکلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 از ساعت 8 تا 8:30  صبح همان روز با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (اصل کارت ملی) ، کارت واکسن و وکالتنامه یا مدرکنمایندگی معتبر به آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش مراجعه نمایند.

                                                  هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس ( سهامی عام )

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی